ISENG-MONT, s. r. o. ponúka dodávky investičných celkov na kľúč :

  • pre centrálne zásobovanie technologickej pary a tepla pre priemysel
  • pre centrálne zásobovanie pary a tepla pre komunálnu sféru
  • pre výstavbu a rekonštrukcie kotolní
  • pre výstavu a rekonštrukcie kotlov na spaľovanie uhlia, biomasy , zemného plynu
  • pre výstavbu a rekonštrukcie výmenníkových odovzdavácích staníc a domových výmenníkových staníc
  • pre výstavbu parovodov, teplovodov, bezkánalových rozvodov

V rámci komplexnej dodávky na „na kľúč “ vykonáme komplexný inžiniering, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, zastupujeme zákazníka pri stavebnom konaní, vypracujeme realizačné projekty všetkých profesií, vykonáme realizáciu stavby so všetkými skúškami a meraniami potrebnými pre konkrétny obchodný prípad s vypracovaním sprievodnej dokumentácie. Po zaškolení obsluhy odovzdáme dielo zákazníkovi do skúšobnej prevádzky a odovzdáme sprievodnú dokumentáciu stavby pre kolaudačné konanie.

Na základe dlhodobých skúseností ponúkame pre každého zákazníka najoptimálnejšie riešenie s najlepším pomerom cena – termín – kvalita – úspory.