ISENG – MONT, s.r.o.  Vám v rámci výrobných a dodavateľských činností Vám ponúka :

 • výrobu kotlov, komponenty častí parných, horúcovodných a teplovodných kotlov ( mebránové steny, spalovacie komory, prehrievače, ohrievače )
 • ekonomizéry pre zvýšenie účinnosti
 • výmenníky spaliny – voda, horúci vzduch – voda , výmenníky z rebrovaných rúrok alebo z „hladkých“ rúrok
 • hadovité systémy pre klasické kotly, prehrievače, ohrievače
 • rúrkové systémy pre spaľovacie komory kotlov
 • ohrievače vzduchu
 • spojovacie potrubia
 • redukčné stanice pary
 • rozdelovače, zberače
 • spalinovody
 • tlakové a netlakové nádoby
 • zásobníky
 • oceľové konštrukcie

Pri zabezpečení výroby a dodávky sme schopní si spracovať a zabezpečiť vlastnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu, vrátane sprievodnej dokumentácie.